Venüs geçişinde NIBIRU ( X planet ) etki…

Venüs geçişinde NIBIRU ( X planet ) etki…

Genel
Venüs geçişinde NIBIRU ( X planet ) etkisi. Son VENUS geçişi sırasında yapılan analizlerde venüs gezegeninin doğrusal bir yörüngede olmadığ ve bir yalpalama hareketi içinde salınım yaptığı belirlendi. Ancak bu yalpalanma hareketinin dünyanın yalpalanma hereketinin etkiside olabileceği dünyadaki yörüngesel dönüştede bir değişiklik olma ihtimali üzerine tartışılıyor. Salınım hızı oldukça yüksek olduğu için güneş geçişi sırasında belirlenmiş durumda. Daha önceki venüs geçişleri incelendiğinde bu yalpalama hareketinin olmadığı VENUS ün son geçişindeki bu yalpalanma hareketinin başka bir gökcisminin etkisi olarak yorumlanıyor. Dünyanın, Güneşin veya Venüsün bu etkiyi mutlaka başkaca bir gökcisminden kaynaklaması gerektiği hesaplanıyor. Yukarıdaki görüntü sabit duran bir fotoğraf makinesinden alınan görüntüler. Görüldüğü gibi 6 saatlik bir süre devam eden geçiş sırasında %5 - 7 arası bir doğrusal kayma mevcut. Salınım simule edildiğinde yukarıdaki doğrusal olmayan yörünge ortaya çıkıyor. .http://proba2.oma.be/news/VenusTransit Venüs…
Read More